TRUTESPOL s.r.o.

TRUTESPOL MONOLITY s.r.o.

Jednou z hlavních činností firmy TRUTESPOL MONOLITY s.r.o.  je provádění železobetonových monolitických konstrukcí v bytové výstavbě, výstavbě rodinných domů, stavbách občanské vybavenosti a v průmyslových objektech. Jedná se převážně o výstavbu monolitických spodních staveb, nosné a opěrné stěny, sloupy, průvlaky, věnce, překlady, vodotěsné betony, pohledové betony a další konstrukce.

Monolitické konstrukce provádíme pomocí systémového bednění PERI, DOKA, Paschal. Při výstavbě používáme kvalitní výztuž, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla.

Ukázky realizovaných staveb naleznete zde.